Shuraakada Caafimaadka Afka ee Degmada Brown waxay leedahay dhowr goobood oo rug caafimaad oo go'an oo kuyaala Green Bay oo ay lasocto Xafiiska Maamulka. Fadlan xor u tahay inaad taleefanka nagala soo xiriirto ama aad isticmaasho foomka xiriirka khadka tooska ah si aad ballan uga sameysato ballan ama aad uga hadasho wixii su'aalo ah, faallo, ama welwel aad ka qabtid. Haddii aad raadineyso macluumaad ama aad qof kala hadlayso arrimaha ku saabsan isbitaalka (kiliinikada baahiyaha gaarka ah), fadlan la xiriir Xafiiska Maamulka.

Howe - Xarunta Caafimaadka Ilkaha ee Bartamaha ee Xarunta Kheyraadka Qoyska ee Howe

Xarunta Kheyraadka Qoyska ee Howe
526 S. Monroe Avenue
Green Bay, WI 54301
Phone: (920) 965-0831
Fax: (920) 965-0834

Saacadaha
Isniinta 8 subaxnimo - 4 galabnimo
Talaado 8 subaxnimo - 4 galabnimo
Arbaco 8 subaxnimo - 4 galabnimo
Khamiista 8 subaxnimo - 4 galabnimo
Jimcaha 8 subaxnimo - 2 galabnimo

Kroc - Xarunta Caafimaadka Ilkaha ee Bariga Caruurta ee Salvation Army Kroc

Salvation Army Kroc Xarunta
1315 Wadada lime Kiln
Green Bay, WI 54302
Phone: (920) 965-0831
Fax: (920) 965-0834

Saacadaha
Isniinta 8 subaxnimo - 4 galabnimo
Talaado 8 subaxnimo - 4 galabnimo
Arbaco 8 subaxnimo - 4 galabnimo
Khamiista 8 subaxnimo - 4 galabnimo
Jimcaha 8 subaxnimo - 2 galabnimo

West - Xarunta Caafimaadka Ilkaha ee Galbeedka carruurta

OHP Galbeed
2247 Fox Heights Rd.
Green Bay, WI 54304
Phone: (920) 965-0831
Fax: (920) 965-0834

Saacadaha
Isniinta 8 subaxnimo - 4 galabnimo
Talaado 8 subaxnimo - 4 galabnimo
Arbaco 8 subaxnimo - 4 galabnimo
Khamiista 8 subaxnimo - 4 galabnimo
Jimcaha 8 subaxnimo - 2 galabnimo

Main - Rugta Caafimaadka Waddada iyo Maamulka

Xafiiska Maamulka
1245 Main Street
Green Bay, WI 54302
Phone: (920) 965-0831
Fax: (920) 965-0834

Saacadaha
Isniinta 8 subaxnimo - 4 galabnimo
Talaado 8 subaxnimo - 4 galabnimo
Arbaco 8 subaxnimo - 4 galabnimo
Khamiista 8 subaxnimo - 4 galabnimo
Jimcaha 8 subaxnimo - 2 galabnimo