caday-wiil-caday-burush.jpeg

Deeq Online

Ku-deeqiddaada OHP waa maal-gashi caafimaadka ilmaha. Taageeradaadu waxay siisaa baaritaanno, nadiifinno, buuxintooda, cadayga, iyo waxyaabo badan oo carruurta aan lahayn xulashooyinka daryeelka ilkaha.

macluumaad Donor

Deeq Information

$

$
Ku bixi kaarka amaahda
/